بازسازی منزل
1

بازسازی مسکونی - زعفرانیه

توضیحات خلاصه

کابینت آشپزخانه
2

کابینت

توضیحات خلاصه

اجرای پارکت لمینت
3

نوسازی و تغییرات اساسی

تغییرات اساسی در لوله کشی و سیستم تهویه هوا، جهت نوسازی و بالابردن ارتفا سقف

طراحی داخلی
4

بازسازی ساختمان زعفرانیه

توضیحات خلاصه

1

بازسازی مسکونی - زعفرانیه

توضیحات خلاصه

توضیحات تکمیلی در این بخش
2

کابینت

توضیحات خلاصه

توضیحات تکمیلی در این بخش
3

نوسازی و تغییرات اساسی

تغییرات اساسی در لوله کشی و سیستم تهویه هوا، جهت نوسازی و بالابردن ارتفا سقف

پیش از آغاز پروژه، اتاق ها در قسمت جنوبی قرار داشت و آشپزخانه در بخش شمالی ساختمان که پس از طراحی و تاییده کارفرما اتاق ها به قسمت شمالی ساختمان جابجا گردید و آشپزخانه در قسمت مرکزی و سالن پذیرایی در قسمت جنوبی قرار گرفت که در نتیجه فضای مفید بنا افزایش یافته و همچنین منجر به ایجاد چشم اندار ( View ) بسیار زیبا در سالن پذیرایی گردید.
4

بازسازی ساختمان زعفرانیه

توضیحات خلاصه

توضیحات تکمیلی
بازسازی منزل
بازسازی مسکونی - زعفرانیه
توضیحات خلاصه
کابینت آشپزخانه
کابینت
توضیحات خلاصه
اجرای پارکت لمینت
نوسازی و تغییرات اساسی
تغییرات اساسی در لوله کشی و سیستم تهویه هوا، جهت نوسازی و بالابردن ارتفا سقف
طراحی داخلی
بازسازی ساختمان زعفرانیه
توضیحات خلاصه
arrow_back phone_in_talk home