کلیک لمینت

آشنایی با کلیک لمینت، کلیک یونلین و کلیک ولینگه

قفل یا کلیک لمینت در واقع نوعی ساز و کار اتصال پارکت لمینت ها بعنوان روکش کف پوش با لایه های متفاوت می باشند. این روکش از دو قسمت اصلی تشکیل شده است: یک لایه حافظ صاف و نسبتاً ضخیم که